Klart med miljoner till teknik som kan dämpa coronakrisen

by Amref Health Africa

En robotarm för att automatisera testerna av patienter med misstänkt coronasmitta, en informationskampanj till sjukvårdspersonal i Östafrika och ett system som stöd för stater och myndigheter som ska fatta beslut baserat på stora informationsmängder.

Det är de första tre ansökningarna som beviljats ekonomiskt stöd från stiftelsen Norrsken inom ramen för kampanjen ”Action against corona”, vars syfte är att dämpa effekterna av coronavirusets spridning.

”Det har kommit in närmare 400 ansökningar, som vi har gått igenom och det här är tre exempel på vad vi har valt att stötta på kort tid – och det kommer mer, sannolikt redan senare den här veckan”, säger Erik Engellau-Nilsson, vd på Norrsken.

En robotlösning för automatiserad provtagning får en investering på cirka 750.000 kronor, som går till en avknoppning från det danska universitetet SDU.

Lösningen ska både öka säkerheten för sjukvårdspersonal och samtidigt frigöra resurser till andra behov inom vården.

”Det är en dansk forskargrupp som studerat hur man använder robotar i olika vardagssituationer och nu utvecklat en robotarm som kan genomföra testning av covid-19. Det bygger på existerande teknik som nu satts ihop för det här ändamålet”, säger Erik Engellau-Nilsson.

Inom ett par veckor ska en prototyp vara färdig att testas på ett första sjukhus. Därefter räknar han med att det ska gå snabbt att få ut tekniken brett i sjukvården, även i Sverige. Kontakter är redan igång för att säkra ytterligare kapital inför det steget.

För att förebygga och hantera smittspridning i Östafrika får organisationen Amref, African Medical and Research Foundation, en donation på cirka 600.000 kronor för informationsspridning om coronaviruset. Flera internationella finansiärer skjuter till ytterligare medel.

”Östafrika uppskattas ligga cirka 2-3 veckor efter i smittspridning. Det är ett område där det bor en halv miljard människor som lever ganska tätt och har sämre tillgång till intensivvård. Donationen ska användas för att snabbt få ut information via sms och röstmeddelanden till cirka 200.000 hälsoarbetare i Kenya, Etiopien, Malawi och Uganda.”

Det tredje initiativet som får stöd är den amerikanska stiftelsen Civilization Research Institute. 

”De har forskat mycket kring hur stater och samhällen ska hantera och fatta smarta beslut när de får så mycket information från så många olika håll och ska skapa beslutsunderlag till regeringar, myndigheter, kommuner och storföretag. Systemet har utvecklats för att hantera komplexa problem som klimatkrisen, men har nu helst styrts om till att fokusera på coronaviruset”, säger Erik Engellau-Nilsson.

Norrsken går in med en donation på fem miljoner kronor för utvecklingen av beslutsstödsystemet och efterlyser samtidigt fler ansökningar till ”Action against corona”-kampanjen.

Visa mer

Action against corona

• Ett initiativ startat av Dagens industri och Klarna-grundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken.

• Syftet är att med hjälp av donationer eller investeringar från Norrsken dämpa de negativa samhällseffekterna av coronavirusets utbredning.

• Mer information om initiativet finns på actionagainstcorona.org och där finns också ett matchmaking-verktyg för den som har behov av eller kan bidra med andra resurser än kapital, till exempel rådgivning eller programmeringsresurser.

Article first published on https://www.di.se/nyheter/klart-med-miljoner-till-teknik-som-kan-dampa-coronakrisen/

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More