Eerste studenten geslaagd aan Amref International University

by Amref Health Africa

Nergens ter wereld zijn er zo weinig artsen, verpleegkundigen en verloskundigen per hoofd van de bevolking als in Afrika. De huidige minimum norm van de Wereldgezondheidsorganisatie ligt op 23 dokters, verpleeg- en verloskundigen per 10.000 inwoners; 36 Afrikaanse landen halen dit niet. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er 139.

En dat heeft grote gevolgen: mensen overlijden aan ziektes die goed te voorkomen of te behandelen zijn, zoals diarree of longontsteking. Hier moet verandering in komen. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Met, onder andere, de Amref International University doet Amref Flying Doctors er alles aan om het tekort aan medisch personeel terug te dringen. Door nieuw medisch personeel op te leiden en bestaande zorgverleners bij te scholen. Zodat iedereen in Afrika gebruik kan maken van goede zorg en kan bouwen aan een mooie toekomst.

Over de universiteit
Momenteel studeren er ruim 400 studenten aan de Amref International University. De opbrengst van de universiteit komt ten goede aan de programma’s van Amref Flying Doctors die zich richten op een betere gezondheid in Afrika. De universiteit biedt diverse opleidingen aan in de gezondheidszorg. Van verpleegkundigen tot laboranten tot managers in de zorg. Voor net beginnende studenten die van de middelbare school afkomen, tot het beter opleiden van al bestaande zorgverleners. De universiteit beschikt over een e-Campus, een digitaal platform met e- en m-Learningmodules. Door middel van digitaal en interactief leren wil de universiteit studenten over het hele Afrikaanse continent bereiken. En hen opleiden op de plek waar ze nodig zijn. Met bewezen benaderingen die de student in staat stelt te leren wanneer het hem of haar uitkomt.

Amref Flying Doctors wil de komende drie jaar één miljoen lokale zorgverleners opleiden. Wat iedereen heeft recht op een goede gezondheid en welzijn.

Over Amref Flying Doctors
Gezonde mensen en daardoor minder armoede. Dat is het doel van Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Amref Flying Doctors werkt met gedrevenheid en lef aan een duurzaam en gezond Afrika. Structureel – en vooral – van binnenuit. Amref Flying Doctors ontvangt steun van de Nederlandse overheid, de Nationale Postcode Loterij en 100.000 gevers, waaronder particuliere donateurs, bedrijven en stichtingen. Amref Flying Doctors is aangemerkt als ANBI, beschikt over CBF-Erkenning en is ISO-gecertificeerd.

Meer informatie: www.amref.nl

Article first published on https://www.oneworld.nl/partner-berichten/eerste-studenten-geslaagd-aan-amref-international-university/

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More